EtusivuYrityksilleArtikkelitTietotekniikan tiivistetty sanasto yrityksille ja yrittäjille

Tietotekniikan tiivistetty sanasto yrityksille ja yrittäjille

22.2.2022

Ovatko IT-alalla käytetyt käsitteet ja lyhenteet sinulle tuttuja? Tiedätkö, mitä kaikkea kuuluu M365- tai F-Secure Elements -palveluun? Tiedätkö, mitä G.Fast, katakri tai IP-osoite tarkoittavat? Tiedätkö, mitä Service Desk tai Digitalkkarit tekevät? Tarkista näiden ja monien muiden termien ja lyhenteiden kuvaukset alla olevasta sanastosta.

3G – Third Generation eli kolmannen sukupolven puhelinteknologia.

4G – Fourth Generation eli neljännen sukupolven puhelinteknologia.

5G – Fifth Generation eli viidennen sukupolven puhelinteknologia.

ADSL – Asymmetric Digital Subscriber Line eli laajakaistayhteystekniikka, joka on ollut käytössä noin 20 vuotta. Siinä tieto kulkee kuparisia puhelinjohtoja pitkin. ADSL-tekniikalla toteutetun laajakaistayhteyden nopeus voi nopeimmillaan olla 20 Mbit/s.

Digitalkkari – Digitalkkarit on MPY:n valtakunnallinen ketju, joka on erikoistunut digitaalisen arjen ongelmanratkaisuihin. Palvelu on tarkoitettu niin kuluttajille, yrittäjille kuin pienyrityksillekin. Palveluun sisältyy mm. laitetarpeiden kartoitus, myynti, asennus, käytön opastus sekä vianmääritys.

DNS – Domain Name System eli domainin nimipalvelu, joka muuttaa verkkotunnuksia IP-osoitteiksi.

Domain – Domain eli verkkotunnus. Sitä käytetään internetin palveluissa esimerkiksi verkkosivu- ja sähköpostiosoitteissa, kuten esimerkiksi essi@esimerkki.fi ja www.esimerkki.fi. Verkkotunnuksia voi rekisteröidä käyttöön muun muassa fi, eu, com, net ja org -päätteillä.

Ethernet – Ethernet on yleisin lähiverkkojen toteutustekniikka, joka on käytössä. Siinä laite kytketään modeemiin tai kytkimeen verkkojohdolla. Ethernet voi tarkoittaa myös verkkokaapelia.

F-Secure – Suomalainen kansainvälisesti tunnettu tietoturvayritys, joka tarjoaa tietoturvaratkaisuja muun muassa tietokoneille ja mobiilipäätelaitteille.

F-Secure Elements – F-Secure Elements on tietoturvaratkaisu yrityksille. Se sisältää ratkaisut päätelaitteiden ja viestintäsovellusten suojaukseen, haavoittuvuuksien hallintaan sekä uhkien havainnointiin ja reagointiin.

F-Secure Total – F-Secure Total on kuukausimaksullinen tietoturvaratkaisu kuluttajille. Se sisältää tietokoneeseen ja mobiililaitteesiin asennettavan virustorjunta- ja palomuuriohjelmiston.

Gbit/s – Tiedonsiirtonopeus, gigabittiä sekunnissa.

GDPR – Tietosuoja-asetus. EU:n yleinen tietosuoja-asetus suojaa ja sääntelee EU-kansalaisten henkilötietojen käsittelyä.

G.Fast – G.Fast mahdollistaa nopeamman nettiyhteyden kuin aikaisemmat laajakaistatekniikat eli ADSL, VDSL ja VDSL2. G.Fast-keskitin mahdollistaa myös muille samassa kiinteistössä oleville yrityksille ja kuluttajille nopeamman laajakaistayhteyden. Nettiyhteyden nopeus on realistisesti 50M-500M, mutta teoriassa jopa 1G nopeus voidaan saavuttaa.

ICT – Information and Communication Technology eli tieto- ja viestintätekniikka.

IP – Internet Protocol. Internet-verkon tiedonsiirtomenetelmä.

IP-osoite – Internet Protocol -osoite. Yksilöllinen numerosarja, jonka jokainen verkkoon liitetty laite tarvitsee toimiakseen.

ISP – Internet Service Provider eli yritys, joka tarjoaa asiakkailleen internet-yhteyden, jolla pääsee internettiin sekä siihen liittyviin palveluihin.

IPv4-osoite – Internet Protocol version 4. Perinteinen internetverkon osoitejärjestelmä.

IPv6-osoite – Internet Protocol version 6. Uusi internetverkon osoitejärjestelmä.

IT – Information Technology eli tietotekniikka.

Katakri – Katakri on viranomaisten ja elinkeinoelämän toimesta julkaistu kansallinen turvallisuusauditoimiskriteeristö. Katakri määrittää kohteen turvallisuuden tason arvioimiseksi ja auditoimiseksi tarvittavat kriteerit. Kriteeristöön sisältyy fyysinen, hallinnollinen ja toiminnallinen turvallisuus.

Keskitin – Keskitin on verkon komponentti, jota ottaa signaalin vastaan ja lähettää sen edelleen muuttumattomana.

Kupariverkko – Lankapuhelinyhteyksissä ja laajakaistatekniikoissa (ADSL, VDSL, VDSL2 ja G.Fast) käytetään kupariverkkoa.

Konesalipalvelut – Konesali tarkoittaa teknistä tilaa, jossa on tietoteknisiä laitteita. Konesalipalvelu tarkoittaa asiakkaalle varattua konesalitilaa.

Kytkin – Jos lähiverkkoon halutaan liittää useita laitteita, käytetään siihen kytkintä. Lähiverkkoon liitettävät laitteet voivat olla esimerkiksi tietokoneita, tabletteja tai älytelevisioita.

Laajakaista – Laajakaista on tiedonsiirtoyhteys. Siinä käytetään erilaisia tekniikoita, kuten ADSL, VDSL ja valokuitu.

LAN – Local Area Network eli lähiverkko. Sisäverkko, johon laitteet voivat liittyä verkkokaapeleiden avulla.

Langaton reititin – Langaton reititin on laite, joka suorittaa reitittimen toimintoja ja sisältää langattoman tukiaseman toiminnot.

Lähiverkko – Lähiverkko eli LAN, Local Area Network. Sisäverkko, johon laitteet voivat liittyä verkkokaapeleiden avulla.

M365 – Microsoft 365, joka sisältää Microsoftin perustyökalut eli Microsoft-sovellukset (mm. Office, Excel, PowerPoint ja OneNote), sähköposti- ja kalenteritoiminnot (Outlook ja Exchange), tietojen tallennuksen ja jakamisen (OneDrive ja Sharepoint) sekä tiimityövälineet (Teams ja Yammer).

Mbit/s – Tiedonsiirtonopeus, megabittiä sekunnissa.

Mesh-verkko – Mesh-verkko on langaton verkko, joka mahdollistaa vakaamman, nopeamman ja kattavamman langattoman nettiyhteyden kuin WLAN-tekniikalla toteutettu langaton nettiyhteys. Mesh-verkko muodostuu useammasta yhteen liitettävästä tukiasemasta.

Mobiilivarmennus – Mobiilivarmennus varmistaa kiinteää verkkoyhteyttä. Se kytkeytyy automaattisesti päälle, jos kiinteä verkkoyhteys katkeaa. Nettiyhteys palautuu takaisin kiinteään, kun vika on korjattu.

Modeemi – Modeemilla eli verkkopäätelaitteella muodostetaan tietoliikenneyhteys. Eri tiedonsiirtotekniikoilla on omat modeeminsa.

MPLS – Multiprotocol Label Switching. MPLS on tekniikka, joka yhdistää yrityksen useamman toimipisteen lähiverkot yhdeksi suljetuksi yritysverkoksi.

MPY Online – MPY:n itsepalveluportaali, jonka kautta voit tilata yrityksellesi tarvittavia laitteita, kuten puhelimia tai tietokoneita, mihin vuorokauden aikaan tahansa.

MySQL – MySQL on SQL-tietokannan hallintajärjestelmä. SQL (Structured Query Language) tarkoittaa strukturoitua kyselykieltä.

NAT – Network Address Translation eli IP-osoitteen muunnos. NATin ansiosta useat saman sisäverkon koneet voivat käyttää samaa julkista IP-osoitetta.

O365 – Office 365, nykyinen Microsoft 365. Se sisältää Microsoftin perustyökalut eli Microsoft-sovellukset (mm. Office, Excel, PowerPoint ja OneNote), sähköposti- ja kalenteritoiminnot (Outlook ja Exchange), tietojen tallennuksen ja jakamisen (OneDrive ja Sharepoint) sekä tiimityövälineet (Teams ja Yammer).

Reititin – Reititin välittää tietoliikenteen päätelaitteiden, kuten tietokoneen, tabletin tai puhelimen, ja internetin välillä. Reitittimessä on prosessori, muisti, antennit ja mikrosiru.

SSL – Secure Sockets Layer. Tietoliikenteen salausprotokolla, jolla voidaan suojata Internet-sovellusten tietoliikenne verkkojen yli.

SSL-VPN – Secure Sockets Layer Virtual Private Network eli salattu yhteys.

Palomuuri – Palomuurit ovat ohjelmistoja tai laitteistoja, joka valvovat koneen tietoliikennettä. Sitä tarvitaan tietomurtojen ja verkkohyökkäysten estämiseen.

Palvelin – Palvelimella eli serverillä tarkoitetaan tietokonetta, joka tarjoaa erilaisia palveluja palvelinohjelmistojen välityksellä. Palvelu voi olla esimerkiksi www-palvelin, joka ylläpitää verkkosivuja.

Pilvipalvelu  Cloud computing. Pilvipalvelussa olevat tiedot tai ohjelmat eivät ole omalla tietokoneella tai yrityksen omalla palvelimella vaan pilvipalveluita tarjoavan yrityksen palvelimella.

Päätelaite – Päätelaite on laite, joka mahdollistaa tietoliikenneyhteyden kommunikoinnin. Niiden tehtävänä on muuntaa käyttäjän informaatio siirrettäviksi signaaleiksi ja palauttaa signaalit takaisin luettavaan muotoon. Päätelaitteita ovat esimerkiksi modeemit, puhelimet ja kannettavat tietokoneet, mutta myös esimerkiksi palvelimet.

SLA – Service Level Agreement eli palvelutasosopimus. Se on palveluntarjoajan ja asiakkaan välinen sopimus, jolla määritetään palvelulle tietty palvelutaso. Palvelutasoja voi olla useita erilaisia.

Servide Desk – MPY:n helpdesk eli tekninen asiakastuki, joka palvelee asiakkaita esimerkiksi ongelmatilanteissa ja vastaa kysymyksiin.

Tietoturvapoikkeama – Yksi tai useampi odottamaton tai ei-toivottu tietoturvatapahtuma, joka vaarantaa tietojen ja palvelujen tietoturvan.

Valokuitu – Valokuitu on ohut, optinen kaapeli, jossa tieto kulkee valon välityksellä.

VDSL – Very High-speed Digital Subscriber Line. VDSL on ADSL-yhteyttä nopeampi laajakaistatekniikka. ADSL- ja VDSL2-yhteyden tavoin siinä käytetään perinteisiä kuparisia puhelinjohtoja tietoliikenneyhteyden muodostamiseen.

VDSL2 – Very High-speed Digital Subscriber Line 2. VDSL2 on VDSL- ja ADSL-yhteyksiä nopeampi laajakaistatekniikka. ADSL- ja VDSL-yhteyden tavoin siinä käytetään perinteisiä kuparisia puhelinjohtoja tietoliikenneyhteyden muodostamiseen Se mahdollistaa nopeimmillaan 100 Mbit/s nopeudet.

Verkkotunnus – Verkkotunnus eli domain. Sitä käytetään internetin palveluissa esimerkiksi verkkosivu- ja sähköpostiosoitteissa, kuten esimerkiksi essi@esimerkki.fi ja www.esimerkki.fi. Verkkotunnuksia voi rekisteröidä käyttöön muun muassa .fi, .eu, .com, .net ja .org -päätteillä.

Virusturva – Virusturva suojaa päätelaitteita viruksilta, troijalaisilta, kiristysohjelmilta ja muilta haittaohjelmilta.

VLAN – Virtual Local Area Network eli virtuaalinen lähiverkko.

VPN – Virtual Private Network eli virtuaalinen erillisverkko, jolla verkkoja voidaan eristää yksityisiksi verkoiksi internetin yli.

WAN – Wide Area Network eli alueverkko. Se yhdistää lähiverkot ja muut rajatut paikalliset verkot suuremmaksi kokonaisuudeksi.

Wi-Fi – Wireless Fidelity eli langaton verkko. Sillä pystyy yhdistämään langattomasti Internetiin erilaisia laitteita, kuten tulostimen tai tietokoneen. Langattomasta verkosta voidaan käyttää myös lyhennettä WLAN.

WLAN – Wireless Local Area Network eli langaton lähiverkko. Sillä pystyy yhdistämään langattomasti Internetiin erilaisia laitteita, kuten tulostimen tai tietokoneen. Langattomasta verkosta voidaan käyttää myös lyhennettä Wi-Fi.

WLAN-reititin – WLAN-reititin muuntaa langallisen verkkoyhteyden langattomaksi, usealle laitteelle jaettavaksi verkkoyhteydeksi.

Kaikkea ei tarvitse osata itse.  Me autamme sinua monipuolisesti IT-asioissa. Ota yhteyttä. 

 

Kirjoittaja Merja Väisänen  

Merja työskentelee MPY:n Tuote- ja järjestelmäkehitystiimissä palvelukehittäjänä pienyrityksille. Työssään hän kehittää ja tuotteistaa pienyritysten ja yrittäjien palveluita asiakaslähtöisesti ja ratkaisukeskeisesti. Kehitystyössään Merja hyödyntää erityisesti palvelumuotoilun keinoja.