Etusivu UUSIYrityksilleArtikkelitTietoliikenneyhteys pienyrityksille

Tietoliikenneyhteys pienyrityksille

16.5.2022

Nykyään yrityksen liiketoiminta on riippuvainen toimivasta tietoliikenneyhteydestä digitaalisten palveluiden ja työvälineiden vuoksi. Tässä artikkelissa määritellään tietoliikenne, langallinen ja langaton tietoliikenneyhteys. Käsittelemme tietoliikennettä ja sitä, miksi sujuva tietoliikenneyhteys on elinehto yrityksille ja yrittäjille. Artikkelissa kerrotaan, miksi olisi hyvä luottaa asiantuntijoihin tietoliikenneyhteyksien hankinnassa ja mitä olisi hyvä ottaa huomioon, kun tietoliikenneyhteyttä päivitetään tai hankitaan.

Mitä tarkoittaa tietoliikenne?

Tietoliikenne on tiedon siirtoa lähettäjältä vastaanottajalle langattomasti tai langallisesti. Sillä tarkoitetaan datan siirtämistä paikasta toiseen. Data tarkoittaa digitaaliseksi muutettua tietoa, joka voi sisältää tekstiä, kuvaa, liikkuvaa kuvaa tai ääntä. Tieto on avainasemassa kaikessa liiketoiminnassa. Nykyään lähes kaikki tieto luodaan, siirretään ja säilytetään sähköisesti.

Tietoliikenneyhteys eli nettiyhteys muodostaa perustan kaikelle it-toiminnalle yrityksen toimialasta tai koosta riippumatta. Se on päivittäisen työskentelyn edellytys. Oikein mitoitettu ja tietoturvallinen tietoliikenneyhteys takaa huolettoman ja sujuvan työskentelyn. Toimiva tietoliikenneyhteys on näkymätön osa työarkea.

Mitä tarkoittaa langallinen ja langaton tietoliikenneyhteys? 

Tietoliikenneyhteys voidaan toteuttaa joko langallisena tai langattomana. Langallisessa eli kiinteässä tietoliikenneyhteydessä tietokoneet, tulostimet ja muut laitteet yhdistetään verkkokaapeleilla nettiyhteyteen. Langattomassa tietoliikenneyhteydessä ei verkkokaapeleita tarvita. Siihen laitteet yhdistetään langattomasti. Laite yhdistetään liittymällä tiettyyn, langattomaan tietoliikenneyhteyteen yleensä salasanan avulla.  

Mihin tietoliikenneratkaisuja tarvitaan?

Tietoliikenneratkaisun tärkein tehtävä on taata arjen työn onnistuminen. Toimiva tietoliikenneyhteys on yrityksille koko liiketoiminnan mahdollistaja. Jos tietoliikenneratkaisu ei ole oikein mitoitettu, ei yrityksen liiketoiminnalle arvokas data liiku sujuvasti paikasta toiseen. Pahimmillaan hidas, tökkivä tai katkeileva tietoliikenneyhteys tai muut yhteysongelmat aiheuttavat kustannuksia, koska työntekijöiden tuottavuus laskee. Sujuva ja saumaton tietoliikenneyhteys on päivittäisen tehokkaan työskentelyn edellytys.

Tärkeää on muistaa tietoturvallisuus, jotta liiketoiminnalle arvokas data ei päädy vääriin käsiin. Tietoturvallinen tietoliikenneratkaisu mahdollistaa huolettoman työskentelyn. Lue lisää tietoturvasta Tietoturva pienyrityksessä -artikkelista.

Asiantuntijoiden suunnittelema tietoliikenneyhteys kannattaa

Tietoliikenneyhteyden suunnitteluun on suositeltavaa valita asiantuntijat, jotka osaavat ottaa huomioon yrityksen tämänhetkisten tarpeiden lisäksi tulevaisuuden tarpeet. Näin voidaan taata tietoliikenneyhteyden pitkä elinkaari. Liiketoiminnan jatkuvuus varmistetaan luotettavalla ja turvallisella tietoliikenneyhteydellä. Saumattoman tietoliikenneyhteyden avulla yrityksesi voi rauhassa keskittyä liiketoiminnan pyörittämiseen ja kehittämiseen.

Milloin tietoliikenneyhteys tulee hankkia ja päivittää?

Tietoliikenneyhteyden päivittäminen on ajankohtaista silloin, kun yrityksen liiketoiminta tai henkilöstömäärä kasvaa. Kun tietoliikenneyhteyttä lähdetään päivittämään, on hyvä tehdä arvio vanhan tietoliikenneyhteyden työn tekoa hankaloittavista ongelmista. On hyvä kartoittaa, mihin yritys tarvitsee tiedonsiirtoa, kuinka riippuvainen yrityksen toiminta on sujuvasta tietoliikenneyhteydestä ja kuinka paljon dataa liikutetaan yrityksestä sisään ja ulos. Henkilöstön ja tietoliikenneyhteyteen kytkettävien laitteiden määrä vaikuttaa sopivan tietoliikenneyhteyden valintaan. Lisäksi on hyvä pohtia, mitä yhteydeltä vaaditaan. Mitä riippuvaisempi yrityksen toiminta on tietoliikenneyhteydestä, sitä suurempi rooli on tietoliikenneyhteyden luotettavuudella ja siirtokyvyllä.

Yrityksen tietoliikenneyhteyden on hyvä olla symmetrinen. Tämä mahdollistaa netin sujuvan käytön ilman katkoja. Symmetrisyydellä tarkoitetaan sitä, että saapuva ja lähtevä tietoliikenne on kumpaakin suuntaan yhtä suuri. Esimerkiksi 100/100 Mbit/s tai 200/200 Mbit/s ovat symmetrisiä liittymiä.

Tietoliikenneratkaisut MPY:ltä

MPY:n kattavilla ja toimintavarmoilla tietoliikenneratkaisuilla varmistat sujuvat nettiyhteydet yrityksesi toimipisteisiin ja niiden välille. Me MPY:ltä suunnittelemme, toteutamme ja ylläpidämme tietoliikenneratkaisut juuri sinun yrityksesi koon, tarpeiden ja määritysten mukaisesti.

Tietoliikenneratkaisumme joustaa yrityksesi koon ja tarpeiden mukaan. Yhdessä asiantuntijoidemme kanssa kartoitamme sinun yrityksesi tarpeisiin sopivan ja riittävän nopean tietoliikenneyhteyden. Toteutamme tietoliikenneratkaisut kokonaispalveluna moderneilla teknologioilla kustannustehokkaasti. Ylläpitoomme sisältyy jatkuva suunnitelmallinen ylläpito ja kehittäminen.

MPY on luotettava tietoverkkoasiantuntija, jolla on laaja ja pitkä kokemus erilaisista tietoliikenneratkaisuista. Vahvuutenamme on suunnitella, toteuttaa ja ylläpitää tietoliikennepalveluita asiakaslähtöisesti.

Kiinnostuitko? Katso lisää verkkosivuiltamme.

 

Kirjoittaja Merja Väisänen  

Merja työskentelee MPY:n Tuote- ja järjestelmäkehitystiimissä palvelukehittäjänä pienyrityksille. Työssään hän kehittää ja tuotteistaa pienyritysten ja yrittäjien palveluita asiakaslähtöisesti ja ratkaisukeskeisesti. Kehitystyössään Merja hyödyntää erityisesti palvelumuotoilun keinoja.