EtusivuYrityksilleArtikkelitSaadaanko huijaussoitot vihdoin kuriin?

Saadaanko huijaussoitot vihdoin kuriin?

31.1.2023

Suomessa aikaisemminkin esiintyneet lyhyet huijaussoitot palasivat joulukuussa, Liikenne- ja viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskus kertoo joulukuun (12/2022) Kybersää-raportissaan. Lyhyessä hälytyssoitossa, eli ns. hälärissä, puhelin soi kerran tai pari ja katkeaa sitten, jotta uhri soittaisi takaisin kalliiseen ulkomaan puhelinnumeroon tai satelliittipalvelun numeroon. [1]

Hälärihuijauksissa soittajan numeroita ei voi väärentää ja suomalaiset teleoperaattorit pystyvät yleensä tunnistamaan hälärihuijauksiin käytettyjä numeroita. Osa huijauksista kuitenkin ehtii päästä läpi ennen kuin operaattorit tunnistavat puhelut huijauksiksi siitä, että samoista numeroista tulee suuri määrä lyhyitä hälärisoittoja. Huijausten uhriksi voi silti joutua eikä tuntemattomiin hälärisoittoihin ulkomailta pidä soittaa takaisin. Viime aikoina on havaittu hälärisoittoja mm. Sri Lankasta ja Lesothosta.  [1]

Suomen sisällä operaattorit on velvoitettu huolehtimaan numeroiden oikeellisuudesta mutta ulkomailta yleisenä ulkomaanliikenteenä saapuvista puheluista ei ole ollut käytännössä mahdollisuutta tunnistaa soittajaa ja tarkistaa, onko tällä oikeus käyttää ilmoitettua suomalaista puhelinnumeroa. Nyt annetussa suosituksessa on annettu ohjeita ja teknisiä keinoja tunnistaa soittaja ja numeron käyttöoikeus ja siten estää huijaussoittojen päätyminen puhelujen vastaanottajille. [2]

Suositus on valmistunut yhteistyössä operaattoreiden kanssa. Suositusta varten operaattoreiden kanssa on käyty läpi erilaisia teknisiä keinoja ratkaista esillä oleva ongelma ja valittu niistä toteutuskelpoisimmat. Nyt annettu suositus kuvaa nämä keinot kattavasti. Nyt näiden keinojen käyttöönotto on operaattoreille vapaaehtoista, mutta vuoden 2022 aikana annettu määräys tulee velvoittamaan operaattoreita niiden käyttöönottamiseen. [2]

Suomalaisella puhelinliittymällä ja -numerolla voi edelleen soittaa ulkomailta Suomeen, mutta uusi suositus varmistaa sen, ettei suomalaisen puhelinliittymän ja numeron haltijan puhelinnumeroa käytetä rikoksiin. Suomessa toimivat yritykset voivat uuden suosituksen mukaisesti myös jatkossa ostaa ja tarjota vaihde- tai call center -palveluja yrityksen käyttöön ulkomailta käsin. [2]

Suositus ohjeistaa miten yhdysliikenne on järjestettävä teleoperaattoreiden kanssa yhteistyössä siten, että yritysvaihteesta tulevat puhelut voidaan tunnistaa ja numeroiden käyttöoikeus varmistaa. ”Kehotamme yrityksiä jo nyt tutustumaan suosituksen sisältöön ja varmistamaan, että niiden ulkomailta ostamat puhelinpalvelut on järjestetty suosituksen mukaisesti vaihde- tai call center -palvelujen tarjoamisen jatkamiseksi” korostaa kehityspäällikkö Lauri Isotalo Traficomin Kyberturvallisuuskeskuksesta. [2]

Operaattoreiden on täytynyt estää kiinteästä verkosta tulevien puheluiden numeron väärentäminen ja huijaussoittojen välittäminen jo heinäkuusta 2022 alkaen. Velvoite laajenee koskemaan myös matkapuhelinverkosta tulevia soittoja 2. lokakuuta 2023. [3]

Mikäli operaattorit eivät noudata ensi vuonna voimaan tulevaa velvoitetta, niille voidaan antaa huomautuksia tai asettaa uhkasakkoja. Uusien velvoitteiden taustalla on huijaussoittojen valtava lisääntyminen. Keskusrikospoliisi on kertonut suomalaisten menettäneen teknisenä tukena esiintyville huijareille jopa seitsemän miljoonaa euroa vuosina 2020–2021. [3]

Teleyrityksen tulee huolehtia siitä, ettei välitystietojen käsittelyllä rajoiteta tilaajien ja käyttäjien yksityisyyden suojaa enempää kuin on välttämätöntä tietoturvasta huolehtimiseksi. [4]

 

Lähteet:

  1. Kybersää, joulukuu 2022. https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/sites/default/files/media/file/Kybers%C3%A4%C3%A4%2C%20joulukuu%202022.pdf
  2. Suositus teleoperaattoreille keinoista kansainvälisten huijaussoittojen estämiseksi https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/ajankohtaista/suositus-teleoperaattoreille-keinoista-kansainvalisten-huijaussoittojen-estamiseksi
  3. Saadaanko huijaussoitot vihdoin kuriin? Kuluttaja: operaattoreille tulossa uusi velvoite https://www.tivi.fi/uutiset/saadaanko-huijaussoitot-vihdoin-kuriin-kuluttaja-operaattoreille-tulossa-uusi-velvoite/607c5f1c-1a8b-416d-a9c5-08a2e8bf7c30
  4. Traficomin suositus teleyrityksille A-tilaajanumeron väärentämisen havainnoinnista ja estämisestä https://www.traficom.fi/sites/default/files/media/regulation/Suositus%20teleyrityksille%20A-tilaajanumeron%20v%C3%A4%C3%A4rent%C3%A4misen%20havainnoinnista%20ja%20est%C3%A4misest%C3%A4.pdf

 

Marko Pohjola

Tietoturvakonsultti