Etusivu UUSIYrityksilleUutisetUusi askel MPY:n pitkään tarinaan

Uusi askel MPY:n pitkään tarinaan

16.5.2023

MPY Osuuskunnan hallitus esittää MPY Telecomin ja MPY Yrityspalveluiden myyntiä

MPY Osuuskunnan hallitus ehdottaa osuuskunnan kokoukselle tytäryhtiöidensä, MPY Telecom Oyj:n ja MPY Yrityspalvelut Oyj:n myyntiä. Ehdotuksen taustalla on hallituksen strateginen tavoite toimia mahdollisimman tulevaisuuslähtöisesti, ja erityisesti teleliiketoiminnan markkinatilanne hyödyntäen. MPY:n hallitus katsoo, että MPY:n resurssit eivät tule yksin riittämään toimintaympäristössä, jossa nykyisen liiketoiminnan lisäksi pitkän aikavälin kasvupohjaa on syytä hakea myös Mikkelin alueen ulkopuolelta. Kilpailutuksen tuloksena MPY Telecomin ostajaksi on valittu Infranode ja MPY Yrityspalveluiden ostajaksi Tietokeskus Finland Oy.

Suomen valokuiturakentamisessa on menossa kova kasvuvaihe juuri nyt ja MPY Telecomilla on erittäin hyvät edellytykset kasvaa merkittäväksi toimijaksi myös Mikkelin alueen ulkopuolella. Tämä kasvuvaihe vaatii kuitenkin uusia pääomia, sillä kirittäjinä toimivat kansainvälisten sijoittajien tukemat toimijat Suomessa. Muuttunut markkinatilanne vaikutti osaltaan myyntipäätökseen ja sen ajoitukseen.

”MPY Telecomilla on menossa historiansa yksi suurimmista investointiohjelmista. Kattavien valokuitu- ja telemastoverkkojemme sekä valokuituinvestointiemme painopiste on Mikkelin alueella. Samalla olemme laajenemassa mm. Lahden ja Heinolan seudulle. Telemarkkinan tulevaisuuskuva haastaa alan yrityksiä edelleenkin kasvattamaan merkittävästi ja nopealla aikataululla investointejaan. Nähtävissä on, että nykyisen liiketoiminnan lisäksi tarvitaan vahvempi selkänoja tulevaisuuden kasvupolulle. Turvataksemme omistajiemme edun, asiakkaidemme arjen jatkuvuuden sekä henkilöstömme kehitysmahdollisuudet ja urapolut jatkossakin meiltä piti löytyä rohkeutta ottaa uusi askel pitkässä tarinassamme.”, toteaa MPY Osuuskunnan hallituksen puheenjohtaja, vuorineuvos Reijo Karhinen.

Aika on sopiva ja liiketoiminnat houkuttelevia

MPY Osuuskunnan hallitus on viime vuosina keskittynyt työskentelyssään korostuneesti selvittämään MPY-konsernin strategisia tulevaisuuspolkuja. Ennen päätymistä tekemään ehdotuksen osuuskunnan kokoukselle, hallitus on tutkinut laajasti eri vaihtoehtoja ja kontaktoinut merkittävän määrän alan toimijoita. Telemarkkinan ohella aktiivisen seurannan kohteena on ollut ICT-toimialan voimakkaana jatkunut konsolidointikehitys. MPY Telecom ja MPY Yrityspalvelut ovat kokoluokaltaan, tuotevalikoimaltaan ja osaamiseltaan houkuttelevia toimijoita. ”Omavaraisuutemme on edelleen erittäin hyvä ja elämme hetkessä, jossa voimme kilpailuttaa eri toimijoita ja tehdä omia hallittuja valintoja”, korostaa Karhinen.

MPY:n omistajille ja alueelle merkittävä varallisuuserä

Yrityskauppojen kauppahinta on yhteensä noin 75 miljoonaa euroa. Veloilla ja myyntiin liittyvillä kuluilla oikaistuksi kauppahinnaksi muodostuu noin 4 000 euroa per MPY Osuuskunnan osuus. MPY:llä on 7 909 jäsentä ja 16 506 osuutta.

Hallitus katsoo, että parhaiten ja tasapuolisimmin omistajien etua ajava ratkaisu on varojen jakaminen omistajille. Hallituksen suunnitelman mukaan varojen jako tapahtuisi vaiheittain. Valtaosa kauppahinnasta, josta on vähennetty velat ja kauppaan liittyvät kulut tulisi kaupan toteutuessa jakoon loppuvuodesta 2023. Jaettavat varat jäävät suurelta osin Etelä-Savon alueelle ja suurin omistajaryhmä on yksittäiset kotitaloudet.

Jos hallituksen myyntiesitys hyväksytään MPY Osuuskunnan ylimääräisessä kokouksessa 27.6.2023 alkaa hallitus sen jälkeen valmistelemaan MPY Osuuskunnan toiminnan vaiheittaista alasajoa. Päätökset alasajosta tekee aikanaan jäsenistö osuuskunnan kokouksissa.

MPY Osuuskunnan hallitus suosittelee tarjousten hyväksymistä

MPY Osuuskunnan hallitus suosittelee, että osuuskunnan kokous hyväksyisi MPY Telecom Oyj:stä korkeimman tarjouksen tehneen Infranoden tarjouksen samoin kuin MPY Yrityspalvelut Oyj:stä korkeimman tarjouksen tehneen Tietokeskuksen tarjouksen.

Pitkäaikaiset sijoitukset yhteiskunnan kannalta tärkeisiin kohteisiin ovat Infranoden osaamisen ytimessä. MPY Telecomin omistama ja operoima alueellinen infrastruktuuri muodostaa yhteiskunnan toimivuuden ja kehittymisen kannalta keskeisen kokonaisuuden. Haluamme mahdollistaa yhtiön nykyisille ja tuleville asiakkaille laadukkaat, kattavat ja kehittyvät tietoliikenneyhteydet niin valokuidun kuin telemastojen osalta vastuullisella ja kestävällä tavalla”, kertoo Samuli Kivipelto, Senior Investment Associate Infranoden sijoitustiimistä.

Toivotamme tervetulleeksi 112 kovan luokan asiantuntijaa osaksi Tietokeskusta. Olemme markkinan nopeimmin kasvava ICT-palveluyhtiö, ja strategiamme ytimessä on kasvun tukeminen myös yritysostoin. Vahvistamme valtakunnallista asemaamme laajentumalla uusille paikkakunnille erityisesti Itä-Suomessa, missä MPY:llä on vahva jalansija. Tietokeskus ja MPY Yrityspalvelut muodostavat kaupan jälkeen suurimman kotimaisen pk-yritysten ICT-palveluihin keskittyneen toimijan.”, sanoo Tietokeskuksen toimitusjohtaja Janne Lipiäinen.

Kaupan toteutuessa olemme entistä vahvempia yhdessä ostajien, kumppaniemme ja asiakkaidemme kanssa.

Yhteistyöterveisin,

Juha Häkämies
MPY Osuuskunnan toimitusjohtaja

 

Yritysjärjestelyyn liittyvissä asioissa konserniyhtiöiden osalta vastaavat:

Juha Häkämies, MPY Telecom, toimitusjohtaja, +358 440 190 500, juha.hakamies@mpy.fi
Jari Mylly, MPY Yrityspalvelut, toimitusjohtaja, +358 44 767 0050, jari.mylly@mpy.fi
Sami Pulkkinen, MPY Osuuskunta, talousjohtaja, +358 50 380 3812, sami.pulkkinen@mpy.fi

 

Kilpailu- ja kuluttajavirasto hyväksyi MPY Yrityspalvelut Oyj:n yrityskaupan

MPY Osuuskunnan hallitus julkaisi 16.5.2023 ehdotuksensa myydä molemmat tytäryhtiönsä, MPY Telecom Oyj:n ja MPY Yrityspalvelut Oyj:n.

Kilpailu- ja kuluttajavirastolle ilmoitettiin 16.5.2023 järjestely, jossa Tietokeskus Finland Oy hankkii yksinomaisen määräysvallan MPY Yrityspalvelut Oyj:ssä.

Virasto hyväksyi yrityskaupan 29.5.2023.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston päätös

 

Infranode on pohjoismainen infrastruktuuriin sijoittava toimija, joka sijoittaa vastuullisesti ja pitkäaikaisesti digitaaliseen infrastruktuuriin, energia- ja liikennesektorin kohteisiin sekä yhteiskuntakiinteistöihin. Infranodella on ennestään kolme sijoitusta digitaalisen infrastruktuurin alalla Norjassa sekä alan vahvaa osaamista organisaatiossaan. Infranode on sitoutunut kehittämään sijoituksiaan hyvin pitkäaikaisesti ”osta ja pidä” sijoitusstrategiansa kautta vähintään seuraavaksi 25 vuodeksi. Infranode hallinnoi tällä hetkellä noin EUR 1.8mrd varallisuutta sijoittajiensa puolesta. Sijoittajat ovat pääosin pohjoismaisia institutionaalisia toimijoita ja eläkerahastoja (muun muassa Keva, LähiTapiola, Storebrand, Ruotsin kunnallinen eläkerahasto KPA Pension, Ruotsin kirkon eläkerahasto). Yhtiöllä on maaorganisaatio Suomessa ja yhtiön muut toimistot sijaitsevat Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa.

Tietokeskus on perustietotekniikan vahva osaaja. Yritys tarjoaa IT-palvelut ja -laitteet yrityksille ja julkishallinnon toimijoille kautta maan. Tietokeskus työllistää lähes 400 ammattilaista 9 eri toimipisteessä ympäri Suomen. Tietokeskuksen liikevaihto vuonna 2022 oli 102 miljoonaa euroa.