Uudistumisen kautta kohti kasvu-uraa

MPY jatkoi vuonna 2022 tele- ja ICT-markkinamuutoksen vaatimaa strategian uudistustyötä. Kehityshankkeilla, joista osan käynnistimme jo vuonna 2021, keskityimme parantamaan kilpailukykyämme, asiakaslähtöisyyttämme ja omia prosessejamme.

Vuosi 2022 oli erityisesti telemarkkinan muutoksen vuosi. Suomessa alkoi ennennäkemättömän kiivas valokuiturakentaminen, kun vuoden 2022 alusta valokuituliittymien liittymismaksut poistuivat taajama-alueilla. Operaattoriliiketoimintamme kannattavuuteen vaikutti suuresti Suomen Yhteisverkon – eli SYV:n, joka on Telian ja DNA:n yhteinen mobiiliverkko-operaattori – laajentuminen Etelä-Savossa. Muuttunut markkinatilanne vaati meiltä kuitustrategiamme ja investointisuunnitelmiemme nopeaa uudistamista sekä rahoituskyvykkyytemme varmistamista. Kaikki tämä huomioon ottaen teleliiketoimintamme suoritus oli erinomainen.

ICT-liiketoiminnassamme uusien käynnistettävien liiketoimintojen – Älykkään Automaation ja Tieto- ja kyberturvapalvelujen – kulut ja tilikauden aikana ollut pitkä ICT-alan lakko vaikeuttivat MPY:n kehittymistä. Loppuvuosi oli merkittävästi alkuvuotta parempi, mikä näkyi tilikauden loppua kohti tapahtuneessa liikevaihdon rakenteen muutoksessa. Vaikka tilikauden 2022 tulos jäi heikoksi, jatkuvien palvelujen ja työlaskutuksen alkuvuotta selvästi parempi taso antaa meille hyvän lähtökohdan tilikauteen 2023 lähdettäessä. Lisäksi uskomme uusiin liiketoimintoihimme vuoden 2022 aikana rakennetun valmiuden muodostavan uuden kivijalan perinteisten ulkoistus- ja kapasiteettipalvelujemme rinnalle.

Tutustu vuoden 2022 vuosikertomukseemme

Toimitusjohtajan katsaus

Kokonaisuutena MPY:n vuosi 2022 oli muuttuneeseen markkinatilanteeseen suhteutettuna onnistunut, mistä parhaimmat kiitokset hallitukselle, omistajille, asiakkaille, kumppaneille ja henkilökunnalle. Suuret kiitokset erityisesti myös kaikille teille, jotka hankitte MPY:n kuituliittymän vuonna 2022. Teemme parhaamme, että mahdollisimman monelle liittymä olisi käytettävissä jo vuonna 2023.

Teleliiketoiminnassamme yksi vuoden 2022 isoimmista onnistumisistamme oli koko Mikkelin taajaman kattavan valokuituverkon rakentaminen. Aloitimme toimintamme myös uusilla alueilla, eli Orimattilassa ja Joutsassa. Lanseerasimme lisäksi monia uusia tuotteita ja onnistuimme kasvattamaan asiakkaidemme keskilaskutusta.

ICT-liiketoiminnassamme onnistuimme merkittävästi parantamaan sekä asiakas- että henkilöstötyytyväisyyttämme. Uusimme tiimirakennettamme, mikä auttoi meitä pääsemään entistä syvällisempään yhteistyöhön asiakkaidemme kanssa. Jatkuvien palvelujen ja työlaskutuksen alkuvuotta selvästi parempi taso antaa meille hyvän lähtökohdan tilikauteen 2023 lähdettäessä.

Lue vuosikertomus ja toimitusjohtajan katsaus kokonaisuudessaan

Vuosi 2022 lukuina

Liikevaihto

36,6 milj. euroa (36,1)

Liikevoitto

0,9 milj. euroa (1,8)

Henkilöstö

161 (158)

 

Henkilöstö