Uudistunut MPY

Vuosi 2021 oli MPY:lle panostus tulevaisuuteen. Rakensimme uutta palvelutarjoamaa, otimme käyttöön uusia toimintamalleja, uudistimme hallintoamme ja ennen kaikkea laitoimme asiakkaan toimintamme keskiöön. Toimintamallimme ytimessä on lupaus auttaa asiakkaitamme menestymään.

Konsernin taloudellinen asema säilyi vakaana. MPY-konsernin liikevaihto vuonna 2021 oli 36,1 miljoonaa euroa (34,9 miljoonaa euroa vuonna 2020), joten kasvua oli 3,5 %. Tulevaisuuteen tehdyt investoinnit heikensivät hieman kannattavuuttamme ja liikevoittomme laski viime vuodesta 1,8 miljoonaan euroon (2,2 miljoonaa euroa vuonna 2020).

Kulunut vuosi oli myös nykyisen uudistumisstrategiamme ensimmäinen vuosi. Vuoden 2020 lopussa asetettujen kasvu- ja laajentumistavoitteiden toteuttamiseksi investoimme runsaasti uusiin palveluihin ja niiden rakentamiseen tarvittavaan osaamiseen. Samalla suoraviivaistimme yhtiön hallintomallia nopeamman uudistumisen mahdollistavaksi. Kehitimme uusia palveluja niin tele- kuin ICT-liiketoimintaankin. Suurimmat panostukset asiakasratkaisuissa teimme uusien kuitu- ja langattomien hybridiratkaisuiden kehittämiseen sekä tietoturva- ja ohjelmistoautomaatiopalveluiden rakentamiseen osaksi MPY:n tarjoamaa.

Tutustu 2021 vuosikertomukseen

Toimitusjohtajan katsaus

Kokonaisuutena uudistuimme ja otimme vuonna 2021 ison askeleen eteenpäin. Parhaimmat kiitokset tästä omistajillemme, asiakkaillemme, kumppaneillemme, hallitukselle ja henkilökunnallemme – olemme yhdessä saavuttaneet hienoa menestystä hankkeissamme ja saaneet paljon onnistumisia vuoden 2021 aikana.

Kuluneen vuoden aikana otimme ison askeleen eteenpäin myös asiakaslähtöisessä toiminnassa. Toteutimme sitä muun muassa lisäämällä asiakastyötä, parantamalla asiakasymmärtämystä ja uudistamalla asiakkuustiimiemme rakennetta.

Ylivertainen asiakaskokemus syntyy monen asian summana: asiakkaan kuuntelemisesta, keskustelusta, asiakaspalvelusta, markkinointiviestinnästä ja tietenkin sujuvasta MPY:n tuotteiden ja palveluiden käytöstä. Asiakastyytyväisyys löytyy nyt myös avainpaikalta strategiastamme ja ohjaa keskeisesti toimintaamme.

Tutustu vuosikertomukseen ja lue toimitusjohtajan katsaus kokonaisuudessaan.

Vuosi 2021 lukuina

Liikevaihto

36,1 milj. euroa (34,9)

Liikevoitto

1,8 milj. euroa (2,2)

Henkilöstö

158 (152)

Henkilöstö