Jäsenhakemusten ja osuuksien siirtoja koskevien hakemusten käsittely perustuu voimassaolevaan osuuskuntalakiin ja MPY Osuuskunnan sääntöihin. Osuuksien hyväksymisestä jäsenen omistamiksi osuuksiksi päättää hakemuksesta osuuskunnan hallitus. Osuuden siirron saajan pitää aina hakea hyväksyntää osuutensa omistamiselle MPY Osuuskunnan hallitukselta, olipa kyseessä uusi jäsen tai jäsen, joka hankkii lisää osuuksia.

MPY Osuuskunnan osuuden siirtyessä uudelle omistajalle, joka haluaa saada osuuden jäsenelle tuottamat oikeudet hyväkseen, tulee tehdä asiaa koskeva hakemus MPY Osuuskunnan hallitukselle. Mikäli siirronsaaja ei ennestään ole MPY Osuuskunnan jäsen, kyseessä on samalla jäsenhakemus. Mikäli siirronsaaja on jo MPY Osuuskunnan jäsen, kyseessä on hakemus osuuden hyväksymisestä siirronsaajan omistamaksi osuudeksi.

Jäsenhakemus samoin kuin hakemus osuuden hyväksymisestä jäsenen omistamaksi osuudeksi tulee osoittaa MPY Osuuskunnan hallitukselle ja toimittaa Osuuskunnan osuusrekisterin hoitajalle 6 kk kuluessa osuuden saannosta (koskee myös fuusioita, joissa yrityksen y-tunnus vaihtuu).

Kuolleen jäsenen jälkeen toimitettuun perinnönjakoon tai ositukseen perustuvan saannon osalta hakemus tulee toimittaa 12 kk kuluessa kuolinpäivästä.

Mikäli osuuden siirronsaaja ei tee edellä tarkoitettua hakemusta määräajassa, osuusmaksu muuttuu velaksi, jota voidaan hakea palautettavaksi seuraavan kolmen vuoden kuluessa. Osuuspääoman palautus on määrältään enintään 139 euroa osuutta kohden.

Osuuden vaihtaessa omistajaa osuuskirjat voi toimittaa kirjeenä osuusrekisteriin tai toimittaa MPY Osuuskunnan toimipisteeseen Mikonkatu 16, 50100 Mikkeli. Omistajan vaihdon todentamista varten tarvitaan osuuskirja tai omistajatodistus, jossa on asianmukaiset siirtomerkinnät uudelle omistajalle. Jos osuuden siirtyminen ei käy ilmi osuuskirjasta, on liitteenä oltava kirjallinen selvitys, josta omistuksen siirtyminen selviää.

Selvityksen on perustuttava asianmukaisiin asiakirjoihin, joita ovat esim. kauppakirja, lahjakirja, perukirja ja lainvoiman saanut perinnönjakokirja. Siirtoon tarvittavat asiakirjat tarkastetaan ja selvitetään tapauskohtaisesti.

Kaupan tai vastikkeellisen vaihdon ollessa kyseessä verotoimiston varainsiirtoverolaskelma ja -kuitti tulee esittää omistajan vaihdon yhteydessä.

Osuuskunta ei osta takaisin omia osuuksiaan, eikä toistaiseksi välitä niitä eteenpäin.

Osuuden siirronsaajan velvollisuutena on hakea MPY Osuuskunnan

Ole hyvä ja tulosta tarvittava hakemus tai pyydä asiakaspalveluamme puh. 030 670 3000 toimittamaan sinulle ohjeet ja hakemus postitse. Täytettyäsi hakemuksen, toimita se tarvittavine liitteineen  MPY Osuuskunnan toimipisteeseen Mikonkatu 16, 50100 Mikkeli, joko postitse tai henkilökohtaisesti.

MPY Osuuskunnan hallitus käsittelee jäsenhakemukset ja niiden päätöksistä ilmoitetaan hakijalle kirjallisesti. MPY Osuuskunnan hallituksen hyväksymisen jälkeen jäsen voi hyväksytyillä osuuksillaan osallistua osuuskunnan kokouksissa päätöksentekoon ja saada osuuskunnan kokouksen päätökseen ja sääntöihin perustuen ylijäämän palautusta tai osuuspääoman korkoa.