Osuuden siirtoedellytykset

Osuuden omistajalla on oltava osuuskirja tai omistajatodistus hallussaan ja niissä on oltava viimeksi rekisteröidystä osuuden luovutuksesta alkava ja merkintää pyytävään asti ulottuva katkeamaton, häneen asti ulottuva kirjallinen luovutussarja eli ns. katkeamaton siirtosarja.

Siirtäjän allekirjoitus on oltava selvä tai siinä on oltava nimen selvennys.

Mikäli siirtomerkintä on tehty valtuutuksen perusteella, on esitettävä kirjallinen selvitys siitä mihin ko. valtuutus perustuu (esim. kaupparekisteriote tai yksilöity valtakirja).

Mikäli katkeamatonta siirtosarjaa ei ole, voidaan aukko sarjassa täydentää virallisilla asiakirjoilla.

Siirtosarjan aukkoa täydentävistä asiakirjoista on käytävä yksiselitteisesti ilmi ko. osuuden siirtyminen.

Mikäli asiakirjat ovat tulkinnanvaraisia, on MPY:lle esitettävä asiakirjat, joista käy ilmi ettei kukaan, jolla voisi olla oikeus osuuteen, esitä vaatimuksia koskien ko. osuutta, koska MPY on vastuussa siitä, että kaikki seikat koskien omistusoikeutta on selvitetty ennen siirron rekisteröimistä.

Osuuden siirtoa on haettava MPY Osuuskunnalta jäsenhakemuksella (uusi jäsen) tai hakemuksella osuuden hyväksymisestä jäsenen omistamaksi osuudeksi (vanha jäsen) 6 kuukauden kuluessa osuuden saannosta (kauppakirja, lahjoitus tai fuusio tms.) tai 12 kuukauden kuluessa jäsenen kuolinpäivästä.

Mikäli osuuden siirronsaaja ei tee edellä tarkoitettua hakemusta määräajassa, osuusmaksu muuttuu velaksi, jota voidaan hakea palautettavaksi seuraavan kolmen vuoden kuluessa. Osuuspääoman palautus on määrältään enintään 139 euroa osuutta kohden.

Varainsiirtoveron maksaminen ja tarkastaminen

Varainsiirtoveron maksun tarkastamiseksi on esitettävä kuitti veron maksamisesta. Veroa ei kuitenkaan suoriteta, jos osuudet on saatu lahjana, perintönä, testamentilla tai yhteisomistussuhteen purkamisen perusteella. Osituksen yhteydessä veroa on maksettava siltä osin kun jaossa on käytetty pesän ulkopuolisia varoja.

Arvopaperin luovutuksessa vero on 1,6 % kauppahinnasta tai muun vastikkeen arvosta. Pääsääntöisesti vero on suoritettava kahden kuukauden kuluessa luovutussopimuksen tekemisestä. Varainsiirtoveroa ei tarvitse maksaa silloin, jos veron määrä on alle 10 euroa. Varainsiirtoveroilmoitus on silti aina annettava (Omavero).

Osuusmaksun palautus

Jos et halua Osuuskunnan jäseneksi tai jäsenhakemustasi tai hakemustasi osuuksien omistamiseksi ei hyväksytä, voit hakea osuusmaksun palautusta.

Myös mikäli osuuden siirronsaaja ei tee jäsenhakemusta tai hakemusta osuuksien omistamiseksi määräajassa (6 tai 12 kk tapauksesta riippuen), osuusmaksu muuttuu velaksi, jota voidaan hakea palautettavaksi seuraavan kolmen vuoden kuluessa. Osuuspääoman palautus on määrältään enintään 139 euroa osuutta kohden.

Osuusmaksu palautetaan hakemuksesta hakemusvuotta seuraavan tilikauden päätyttyä.