MPY Osuuskunnan toiminnan tarkoitus on liiketoimintaa harjoittamalla tuottaa palveluja ja etuja jäsenilleen ja asiakkailleen ja näin edistää heidän taloudellista hyvinvointia. MPY Osuuskunnalla on n. 8400 jäsentä, joilla on osuuksia n. 17 400. MPY Osuuskunta omistaa 100 prosenttisesti kaksi liiketoimintayhtiötä, MPY Yrityspalvelut Oyj:n sekä MPY Telecom Oyj:n.

MPY Osuuskunnan toiminnan perustana ovat osuuskuntalaki ja osuuskunnan säännöt. MPY Osuuskunnan jäsenet käyttävät osuuskunnan ylintä päätösvaltaa osuuskunnan kokouksissa. Osuuskunnan kokous hyväksyy muun muassa osuuskunnan säännöt ja valitsee hallituksen. MPY Osuuskunnan kokous hyväksyy tilinpäätöksen sekä päättää tili‐ ja vastuuvapaudesta hallitukselle ja toimitusjohtajalle. MPY Osuuskunnan hallitus vastaa hallinnon järjestämisestä ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus vahvistaa vuosittain strategian, toimintasuunnitelman ja tavoitteet.

MPY Osuuskunnan hallitukseen kuuluvat  Reijo Karhinen (puheenjohtaja), Paula Laine, Esa Matikainen, Juhana Tikka, Noora Talsi, Ari Liikanen ja Tiina Snicker.

MPY Osuuskunnan toimitusjohtaja toimii Juha Häkämies.

MPY Osuuskunnan osuuksia voivat omistaa vain sen jäsenet. Mikkelin Puhelinyhdistys muuttui vuonna 2003 MPY Osuuskunnaksi ja yhdistyksen jäsenet tulivat osuuskunnan jäseniksi saaden osuuksia perustuen heillä olleisiin puhelinliittymien määriin. Tämän jälkeen MPY Osuuskunnan hallitus on hyväksynyt jäsenet ja osuudet, jotka jäsen omistaa.

Lisätietoja:

MPY Osuuskunta
Mikonkatu 16, 50100 Mikkeli
030 670 3000

osuusasiat@mpy.fi

hallitus@mpy.fi