Mikäli et ole MPY Osuuskunnan jäsen ja saat (perintö, lahja, kauppa jne.) MPY Osuuskunnan osuuden, voit hakea MPY Osuuskunnan jäsenyyttä. Ole hyvä ja täytä silloin jäsenhakemuslomake.

Mikäli olet MPY Osuuskunnan jäsen, sinun tulee hakea hankkimillesi osuuksille MPY Osuuskunnan hallituksen hyväksyntä, niiden omistamiseksi. Täytä silloin hakemus MPY Osuuskunnan osuuksien omistamiseksi.

Tarvittavat asiakirjat hakemuksen liitteeksi

Tehdessäsi jäsenhakemuksen tai hakemuksen osuuden hyväksymiseksi jäsenen omistamaksi osuudeksi, MPY Osuuskunnalle on toimitettava seuraavat asiakirjat ja selvitykset:

Lailliset asiakirjat (kauppakirja, perukirja, lahjakirja tms.) ja selvitykset riippuen siitä, miten osuuden siirto on toteutunut ja ketkä ovat olleet sen osapuolia.

Osuuskirja tai omistajatodistus

Mikäli siirtomerkintä on tehty valtuutuksen perusteella, on esitettävä kirjallinen selvitys siitä mihin ko. valtuutus perustuu (esim. kaupparekisteriote tai yksilöity valtakirja).

Osuuksilla pitää olla ns. katkeamaton siirtosarja nimenselvennyksineen. Mikäli katkeamatonta siirtosarjaa ei ole, voidaan aukko sarjassa täydentää virallisilla asiakirjoilla, joista on käytävä yksiselitteisesti ilmi ko. osuuden siirtyminen.

Osuuden siirtoa on haettava MPY Osuuskunnalta jäsenhakemuksella (uusi jäsen) tai hakemuksella osuuden hyväksymisestä jäsenen omistamaksi osuudeksi (vanha jäsen) 6 kuukauden kuluessa osuuden saannosta (kauppakirja, lahjoitus tai fuusio tms.) tai 12 kuukauden kuluessa jäsenen kuolinpäivästä.