Etusivu UUSIKuluttajilleArtikkelitValokuitu houkuttelee etätyöläisiä

Valokuitu houkuttelee etätyöläisiä

2.9.2021

Luotettavasti toimiva huippunopea netti lisää alueen vetovoimaa etenkin maaseutukunnissa. Kuidun rakentamispäätös tulee aina vaikuttamaan merkittävästi ja positiivisesti koko alueen tulevaisuuteen.

Monesti valokuituhankkeet ovat kuitenkin pitkiä ja rakentaminen markkinaehtoisesti haastavaa. Valokuituverkkoja rakennetaankin usein julkisina hankkeina, mutta silloinkin kiinnostus liittyä pitää olla riittävällä tasolla. Valokuituhankkeissa halutaan tarjota nopeaa tiedonsiirtoa niin kuluttaja-asiakkaille, taloyhtiöille, pienyrityksille, yrittäjille kuin julkishallinnonkin kiinteistökokonaisuuksille.

Maaseutukunnissa valokuitu on korvaamaton

Valokuitu ja toimivat tietoliikenneyhteydet ovat yhtä tärkeää kuin sähkö ja vesi. Moni Suomen kunta sijaitsee kaukana kasvukeskuksista ja sen väestö on pieni. Sellaisille alueille valokuituverkko ei rakennu markkinaehtoisesti, vaan kunnan oma aktiivisuus on tärkeää. Tutkimuksemme* osoitti, että maaseutukunnissa 95 %:ia vastaajista ei luopuisi valokuituyhteyksistään.

Luotettava ja toimintavarma valokuituverkko on alueen elinvoimaisuuden kannalta hyvin tärkeä. Se houkuttelee alueelle uusia asukkaita ja yrityksiä, mahdollistaa tulevaisuuden palveluiden toimivuuden sekä nostaa kiinteistöjen arvoa.

Alueellisen tasa-arvon näkökulmasta valokuidutetut maaseutukunnat ovat paljon paremmassa tilanteessa kuin mobiiliyhteyksien varassa olevat kunnat.

Nopeaa tiedonsiirtoa kuluttajille

Kuituverkon rakentumisen myötä alueen kiinteistöt voidaan liittää nopeaan valokuituverkkoon, jonka ansiosta alueen asukkailla on hyvät mahdollisuudet hyödyntää niin TV- ja viihdepalveluja kuin työn tekemisen ratkaisuja verkon kautta. Etätyön tekeminen ja etäopiskelu omasta kodista käsin tehostuvat, kun ei tarvitse taistella tökkivien yhteyksien kanssa. Kotitalouksissa vakaiden internetyhteyksien suosioon vaikuttaa myös suoratoistopalveluiden ja pelaamisen kasvu. Vaikka 5G on nopea, ei se ohjelmien katselussa ole yhtä kyvykäs kuin valokuitu.

Vanhemmille ihmisille verkkoon liittyminen voi tarkoittaa, että kotona asuminen onnistuu pidemmän aikaa, koska häiriöttömän ja katkottoman yhteyden avulla valvonta- ja turvapalvelujen järjestämiselle on paremmat mahdollisuudet.

Maaseudun yrityksille häiriötön valokuitu välttämättömyys

Maaseudulla toimiville yrityksille luotettavat ja nopeat verkkoyhteydet ovat välttämättömyys. Joidenkin yritysten liiketoiminta jopa rakentuu kokonaan toimiville tietoliikenneyhteyksille. Kuituyhteys luo alustan digitaaliselle liiketoimintaympäristölle ja mahdollistaa tehokkaasti myös kansainvälisen liiketoiminnan harjoittamisen.

Mikä on Suomi tarvitsee kuitua -hanke?

MPY Telecom on mukana Finnet-ryhmän Suomi tarvitsee kuitua -hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on kasvattaa kiinnostusta valokuitua kohtaan ja avata sen merkitystä kotitalouksille.

Hankkeessa on mukana 13 Finnet-liiton jäsenyhtiötä eri puolilta Suomea. Yhdessä pyrimme saamaan mielipidevaikuttajat kiinnostuneiksi Suomen digitaalisesta kehityksestä ja valokuidusta. Tärkeimpänä tavoitteena hankkeessa on selkiyttää kuluttajille, mitä valokuitu heidän arjessaan merkitsee.

Tänä vuonna teemme artikkelisarjan ”Kuituonnea -asiakastarinat” -teemalla. Lue kuituhankkeemme toinen asiakastarina. Kerromme, miten Akaalla valokuitu houkuttelee etätyöläisiä. Lue artikkeli.

*Finnet-liiton Suomi tarvitsee kuitua -hanke teetti Kantarilla tutkimuksen valokuidusta ja verkkoyhteyksistä maaliskuussa 2021. Kohderyhmänä olivat 15–79-vuotiaat suomalaiset. Vastaajia kyselyssä oli 1050. Hankkeen verkkosivuilla julkaistaan sisältöä tutkimuksessa esiin nousseista teemoista.

Kiinnostaako MPY valokuitu?

Tarkista valokuidun saatavuus

Tutustu myös muihin artikkeleihimme: