Etusivu UUSIKuluttajilleArtikkelitMitä taloyhtiön hallitus saa päättää

Mitä taloyhtiön hallitus saa päättää

21.11.2023

Taloyhtiön toiminta perustuu asunto-osakeyhtiölakiin ja taloyhtiön omaan yhtiöjärjestykseen, jotka yhdessä muodostavat sen toiminnan perustan. Jokaisessa taloyhtiössä tulee olla hallitus, joka on keskeinen toimija päätöksenteossa. 

Taloyhtiön hallitus

Hallituksen rooli taloyhtiössä on merkittävä, ja sen tehtävänä on vastata taloyhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallituksen rooli on käytännössä taloyhtiön liiketoiminnan johtamista, asumisen laadun ylläpitoa ja kiinteistöomaisuuden arvon säilyttämistä. Hallitus päättää yhtiökokouksen koolle kutsumisesta, kokouksessa käsiteltävistä asioista ja niiden valmisteluista. Kaikkein tärkeimpänä tehtävänään hallituksen on oltava osakkaidensa ääni ja edustaja taloyhtiön asioissa.

Taloyhtiön hallituksen päätökset

Hallituksella ei ole oikeutta tehdä päätöksiä kaikista taloyhtiötä koskevista asioista omasta päätöksestään. Monissa asioissa, kuten valokuidun, taloyhtiönetin tai kaapeli-televisiopalvelun hankkimisessa, tarvitaan yhtiökokouksen enemmistöpäätös. Hallitus tai isännöitsijä eivät voi itsenäisesti tehdä päätöksiä näissä asioissa.

Käytännön hallitustyöhön kuuluu muun muassa isännöitsijän valinta. Hallitus yhdessä isännöitsijän kanssa valmistelee yhtiökokouksen esityslistan asiat ja esittelevät ne yhtiökokouksessa osakkeenomistajien päätettäviksi. Hallituksen tehtäviin kuuluu valvoa ja seurata taloutta sekä varmistaa taloyhtiön johtamisen asianmukainen hoito.

On kuitenkin poikkeustilanteita, joissa toiminnan jatkuminen vaatii välittömiä toimenpiteitä, ja yhtiökokouksen päätöksen odottaminen ei ole mahdollista. Tällaiset kiireelliset asiat voivat liittyä esimerkiksi tulipalon tai vesivahingon estämiseen. Tällaisissa tilanteissa hallitus voi tehdä päätöksen, mutta on tärkeää, että päätös on perusteltu ja että se tuodaan jälkikäteen yhtiökokouksen hyväksyttäväksi.

Taloyhtiön yhtiökokous

Taloyhtiössä yhtiökokouksella on ylin päätäntävalta taloyhtiötä ja osakkaita koskeviin asioihin. Taloyhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Tämä on se yleisin ja vakiintunut aikataulu taloyhtiön päätöksenteolle. Yhtiöjärjestys voi kuitenkin mahdollistaa useampia varsinaisia yhtiökokouksia vuoden aikana, ja tällaisissa kokouksissa voidaan tehdä päätöksiä muun muassa taloyhtiön valokuituyhteydestä. Lisäksi taloyhtiö voi järjestää ylimääräisiä yhtiökokouksia tarvittaessa, mikäli kiireellisiä asioita ilmenee tai erityisiä päätöksiä tarvitaan muulloin kuin säännöllisissä kokouksissa. Tällainen joustavuus mahdollistaa taloyhtiön nopean reagoinnin tärkeisiin asioihin ja päätöksentekoon.

Osallistuminen taloyhtiön yhtiökokoukseen on erittäin suositeltavaa, sillä siellä tehdään merkittäviä taloyhtiön asioihin vaikuttavia päätöksiä. Yhtiökokous on osakkaan tärkein vaikutuskanava taloyhtiössä, ja se tarjoaa arvokasta tietoa siitä, miten omaisuutta hoidetaan ja miten taloyhtiö toimii.

Taloyhtiön yhtiökokouksen päätökset

Yhtiökokouksessa käsitellään monenlaisia asioita, jotka voivat vaikuttaa suoraan osakkaan asumiskustannuksiin. Yhtiökokouksessa päätetään muun muassa taloyhtiön yhtiövastikkeiden määristä sekä talousarviosta. Myös päätökset kiinteistön kunnossapidosta, mahdollisista remonteista sekä investoinneista ovat keskeisiä, sillä ne voivat vaikuttaa suoraan osakkaan asumisen mukavuuteen ja kustannuksiin. Nämä päätökset voivat myös heijastua asuntojen arvon kehittymiseen.

Esimerkiksi panostus valokuituun kannattaa. Se luo suoraa arvonnousua taloyhtiölle ja nostaa asuntojen arvoa lisäten samalla asukkaiden asumismukavuutta ja taloyhtiön vetovoimaa. Hankinnasta päättää yhtiökokous enemmistöpäätöksellä eli asia täytyy olla yhtiökokouksen virallisella esityslistalla päätösasiana.

Yhtiökokouksessa valitaan myös taloyhtiölle hallitus, joka vastaa yhtiön päivittäisestä hallinnasta ja päätöksenteosta. Hallituksen valinnalla on suuri merkitys taloyhtiön toiminnan sujuvuuteen ja osakkaiden etujen ajamiseen.

Kaiken kaikkiaan osallistuminen yhtiökokoukseen on tapa vaikuttaa oman asumisympäristön kehittämiseen ja varmistaa, että taloyhtiö toimii parhaalla mahdollisella tavalla. Se on tilaisuus olla mukana tekemässä päätöksiä, jotka vaikuttavat suoraan omaan elämään taloyhtiössä.

MPY on taloyhtiön luottokumppani

Jos taloyhtiössäsi mietitään toimivia tietoliikenneyhteyksiä ja monipuolisia TV-palveluita, kannattaa ottaa yhteyttä meihin. Me ymmärrämme taloyhtiönne tarpeet ja etsimme niihin parhaat ratkaisut varmasti ja nopeasti. Tulemme mielellämme kertomaan lisää palveluistamme myös taloyhtiönne kokouksiin, jotta taloyhtiönne edustajille on riittävästi tietoa päätöksenteon tueksi.

Valtakunnallinen Digitalkkarit –ketjumme on myös taloyhtiön apuna, sillä tarjoamme taloyhtiöiden asukkaiden lisäksi monipuolista digiapua myös isännöitsijöille ja taloyhtiöille. Autamme muun muassa uusien palveluiden asentamisessa ja käyttöönotossa valtakunnallisesti ympäri Suomen usealla eri paikkakunnalla.

Kiinnostuitko? Lue lisää taloyhtiöpalveluistamme verkkosivuiltamme

Tutustu myös muihin artikkeleihimme:

Ota yhteyttä myyntiimme!

Kartoitetaan yhdessä taloyhtiönne tarpeisiin soveltuvat ratkaisut.
Tulemme mielellämme kertomaan lisää palveluistamme myös yhtiökokouksiinne.

Mikko Syrjälä

Myyntipäällikkö
kiinteistöt, As Oy:t, isännöitsijät

Karoliina Kukkonen

Myyntipäällikkö
omakotitalot, taloyhtiöasiakkaat