EtusivuKonserniUutisetKorkeimman oikeuden päätös valitusluvasta MPY Osuuskuntaa vastaan vuonna 2017 nostetuissa kanteissa

Korkeimman oikeuden päätös valitusluvasta MPY Osuuskuntaa vastaan vuonna 2017 nostetuissa kanteissa

27.4.2021

MPY Osuuskunnalla on ollut vuodesta 2017 alkaen käynnissä keskeneräisiä oikeusprosesseja, jotka ovat koskeneet osuuspääoman korkoja vuodelta 2015, osuuskunnan ylimääräisessä kokouksessa 9.2.2017 tehtyä antivaltuutusta, MPY:n hallituksen 11.5.2017 tekemää päätöstä suunnatusta annista ja sekä erään yksityishenkilön ja hänen omistamiensa kantajina olleiden yhtiöiden erottamista ja MPY Osuuskunnan kokouksen 14.6.2017 tästä tekemää päätöstä.

Käräjäoikeus antoi kanteista päätökset 15.2.2019. Itä-Suomen hovioikeus hylkäsi käräjäoikeuden ratkaisun tavoin suunnattua osuusantia koskevan Osuuskunnan kokouksen 9.2.2017 antamasta valtuutuspäätöksestä nostetun kanteen sekä erään yksityishenkilön ja hänen omistamiensa kantajina olleiden yhtiöiden erottamista koskevasta MPY Osuuskunnan kokouksen tekemästä päätöksestä nostetun kanteen. Ratkaisussaan hovioikeus vahvisti käräjäoikeuden tavoin MPY Osuuskunnan osuuskuntalain tulkinnan liittyen jäsenoikeuksien syntymiseen osuuskunnassa, minkä mukaan myös jäsenen, joka hankkii uusia osuuksia, on saadakseen niille täydet jäsenoikeudet haettava hallitukselta määräajassa kirjallista hyväksymistä.

Hovioikeuden päätöksen jälkeen toinen oikeuskanteiden kantajista haki valituslupaa korkeimmalta oikeudelta erottamispäätöksen ja osuuskunnan kokouksen valtuutuksen osalta. Korkein oikeus päätyi hylkäämään molemmat valitusluvat. Kaikki MPY:tä koskeneet oikeuskanteet on nyt siis saatu päätökseen ja hovioikeuden ratkaisut ovat näin kaikki saaneet lainvoiman.

Lisätietoja

MPY Osuuskunnan toimitusjohtaja Juha Häkämies, puh. 0440 190 500, juha.hakamies@mpy.fi