MPY Osuuskunnan varsinainen kokous pidettiin 5.4.2023 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu XAMK:n tiloissa osoitteessa Patteristonkatu 3, 50100 Mikkeli.

Kokouksessa käsiteltiin MPY Osuuskunnan sääntöjen 11 §:ssä varsinaiselle osuuskunnan kokoukselle määrätyt asiat. Sääntömääräisten asioiden lisäksi hallitus esitti kokoukselle liittymismaksurahaston kirjaamista sijoitetun vapaan omaan pääoman (SVOP) rahastoon tilinpäätöksen vahvistamisen yhteydessä.

Kokouksen pöytäkirja liitteineen luettavissa alla: