Etusivu UUSICasesMiljoona mahdollisuutta tuottaa hyvinvointia kalanpoikasille

Miljoona mahdollisuutta tuottaa hyvinvointia kalanpoikasille

23.5.2023

Voimalohen yhdessä MPY:n kanssa toteuttama mobiilisovellus toi kasvatusaltailla käyvän kalanviljelyhenkilöstön arkirutiinin tähän päivään.

Kalanpoikasten laadun kustannuksella emme lähde kikkailemaan.”
Näin kuvaa Voimalohi Oy:n tuotantopäällikkö Kari Pukkila edustamansa yhtiön prioriteetteja, jotka ovat kalan hyvinvointi ja laadukkaat istutuspoikaset. Voimalohi on Kemijoki Oy:n ja Pohjolan Voima Oy:n vuonna 1987 perustama yhteisyritys, joka kalanhoidon toimenpitein – kalanpoikasia viljelemällä ja luontoon istuttamalla – kompensoi vesivoimatuotannosta ja vesistöjen säännöstelystä aiheutuneita haittoja.

Pukkilan tehtävänkuvassa kuten koko Voimalohen toiminnassa pääpaino on kalaston hyvinvoinnissa ja sen valvonnassa. ”Toki toimintaamme ohjaa omistajille annettu istutusvelvoitepäätös, mutta tavoitteenamme on aina laadukkaiden kalanpoikasten tuottaminen,” hän toteaa ja jatkaa: ”Kalanpoikasten laatuun taas vaikuttavat kasvatusolosuhteet, kasvatustiheys ja poikasten hoito.” Erityisesti kesäaikana poikasten hyvinvointi vaatii tiukkaa tarkkailua ja nopeaa reagointia poikkeamiin.

Ruutuvihkoja ja työläitä kirjallisia prosesseja viranomaisraportointiin

Aikaisemmin Voimalohen kalanviljelyhenkilöstö kirjasi altailla käydessään kaikki havainnot ja tehdyt toimenpiteet ruutuvihkoon. Täysin manuaalisesti tapahtuivat myös esimerkiksi varasto-ottojen kirjaukset, kun kaloille annettiin rehua tai lääkkeitä. Ruutuvihoista tiedot kerättiin neljännesvuosittain johtoryhmälle ja hallitukselle tai kerran vuodessa viranomaisraportointia varten.

Vuoden aikana kertyneiden paperivihkojen kirjausten kopioiminen sähköisiin järjestelmiin oli luonnollisesti mittava urakka. Kirjaamisen helpottamiseksi, manuaalisten työvaiheiden vähentämiseksi ja ajantasaisen tiedon saatavuuden parantamiseksi Voimalohi ryhtyi etsimään tietojen keräämiseen ja koostamiseen tehokkaampaa ja nykyaikaisempaa tapaa.

Tutun kumppanin kanssa ketterälle sovelluskehitysmatkalle

MPY on Voimalohen pitkäaikainen tietohallinnon yhteistyökumppani. Niinpä oli luontevaa tiedustella myös allaskirjausten virtaviivaistamisen ja digitalisoinnin ratkaisua MPY:ltä. ”Totesimme MPY:llä olevan sovelluskehitykseen vahvaa ammattitaitoa, emmekä siksi edes lähteneet kartoittamaan muita vaihtoehtoja”, Pukkila toteaa.

MPY:n asiantuntijat esittelivät Voimalohelle Microsoftin low-code- eli vähäkoodisen sovellusalustan, Microsoft Power Platformin. Idea ketterästä, laajennettavasta alustasta, jossa sovelluksia kehitetään visuaalisella käyttöliittymällä puolivalmiista palikoista, vaikutti Voimalohen päättäjistä hyvältä.

Microsoft Power Platformin työkaluilla rakennettu Kalahallintasovellus syntyi tiiviissä yhteistyössä. ”MPY esitteli meille sovellusta sitä mukaa kun kehitystyö eteni”, Kari Pukkila kuvaa muutaman kalenterikuukauden projektia, jossa käyttöliittymästä tehtiin juuri sellainen kuin Voimalohella haluttiin. ”Jos tuli asioita, jotka lähtökohtaisesti näyttivät meistä huonolta, pystyimme reagoimaan nopeasti ja muutokset vietiin äkkiä läpi.” Yhteistyötä MPY:n kanssa Kari Pukkila pitää erittäin onnistuneena: ”MPY sitoutui projektiin todella hyvin, ja kaikki asetetut aikataulutavoitteet toteutuivat.”

Kirjauksiin tarvittu työaika puolittui

Valmis sovellus on ollut Voimalohella käytössä noin vuoden. Nyt kirjaukset pystytään tekemään suoraan altaan äärellä, ja ajot taustalla olevaan tietokantaan tehdään jopa päivittäin. ”Henkilöstömme voi nyt kirjata sovelluksen avulla suoraan tietokantaan esimerkiksi, jos joutuvat poistamaan altaasta kuolleen kalan, jolloin altaan saldo automaattisesti vähenee”, Pukkila kuvaa. ”Jos taas varastosta otetaan rehuja ja laitetaan kaloille, saamme kirjattua toimenpiteet parvikohtaisesti ja tiedämme tarkalleen, mitä rehua mikäkin parvi on saanut ja milloin.” Myös varastosaldot päivittyvät tällöin automaattisesti.

Kalahallintasovelluksen suurimpana hyötynä Pukkila näkee henkilöstön työmäärän vähentymisen. ”Vastaanotto ainakin minun yksikössäni on ollut todella hyvä”, hän iloitsee. ”Sovelluksesta tuli helppokäyttöinen ja selkeä, eikä siinä ole mitään turhaa, vaan henkilöstö saa tarvittavat tiedot siirrettyä mahdollisimman vähillä klikkauksilla.” Kalahallintasovelluksen käyttöönoton myötä Pukkila arvioi kalasto- ja varastoraportointiin tarvittavan työajan karkeasti puolittuneen: ”Jos aiemmin piti käyttää kaksi tuntia, niin nyt riittää tunti.” Kiireisimpinä aikoina tämä saattaa tarkoittaa peräti tunnin ajansäästöä jokaisena työpäivänä. Myös virheiden määrä on vähentynyt, kun kirjaaminen on tehty mahdollisimman intuitiiviseksi ja helpoksi.

Toki hyötyjä on saatu myös tietojen läpinäkyvyyteen ja tilanneraportointiin. Voimalohen esimiehet pystyvät nyt seuraamaan altaiden ja esimerkiksi kaloille annettavien hoitojen statusta reaaliaikaisesti. Viranomaisraportointia Voimalohi tekee edelleen määräysten mukaisesti vuosittain, mutta kaiken tiedon ollessa valmiina tietokannassa on raporttien koostamiseksi tarvittava työmäärä vähentynyt olennaisesti.

Jatkuvaa kehitystyötä ja miljoona mahdollisuutta

Kalahallintasovelluksen kehittäminen on Voimalohella jatkunut sovelluksen alkuperäisen käyttöönoton jälkeen aktiivisena, ja ideoita sovelluksen laajemmasta käytöstä tulee käyttäjiltä säännöllisesti. Myös esimerkiksi työohjeiden sisällyttämisestä sovellukseen on puhuttu, mutta niin pitkällä ei vielä olla.

Kysymykseen itse Power Platform -alustan laajemmasta hyödyntämisestä Voimalohen toiminnan kehittämiseksi Pukkila naurahtaa: ”Ei olla vielä mietitty muuta käyttöä, vaan ollaan nyt keskitytty kalapuoleen. Mutta varmaan mahdollisuuksia olisi miljoona.”

Tutustu  asiakastarinoihimme:

Tilaa
uutiskirjeemme!

Saat ensimmäisten joukossa tietoa toimialan puheenaiheista, uutisista sekä tulevista tapahtumista suoraan sähköpostiisi.

Ota yhteyttä myyntiimme!

Keskustelemme mielellämme, kuinka voisimme auttaa yritystänne alkuun automaation polulla.
Ota yhteyttä sinulle sopivalla tavalla. Soita meille tai lähetä sähköpostia.