Kuka kierrättää sinun pullosi?

5.8.2022

Suomalaiset ovat koko maailman mittakaavassa ahkeria juomapakkausten kierrättäjiä. Viime vuonna kierrätettiin yli 1,7 miljardia juomapakkausta. Tölkit, PET- ja lasipullot palautuvat kiertoon yli 90-prosenttisesti. Suomen Palautuspakkaus Oy eli Palpa huolehtii palautusjärjestelmän toiminnasta ja kehittää sitä ansiokkaasti eteenpäin.

MPY Yrityspalvelut varmistaa, että Palpalla on käytössään toimiva työasemaympäristö, tietoliikenneyhteydet ja tehokkaat palvelinratkaisut. Monivuotinen kumppanuus on hionut yhteistyöstä mutkatonta ja tehokasta.

Suomen Palautuspakkaus Oy eli Palpa on pantillisten juomapakkausten palautusjärjestelmien ylläpitäjä, jonka tehtävänä on järjestää järjestelmiinsä kuuluvien pakkausten talteenotto ja kierrätys. Kierrätysajattelu on aina ollut suomalaisille vahva laji, eikä Palpan ICT-palveluista vastaava johtaja Tommi Vihavainen näe kierrätyksen vähenevän tulevaisuudessakaan. Päinvastoin. Se on merkityksellistä ja vastuullista toimintaa niin juomapakkausten kuluttajille kuin niitä tuottaville yrityksillekin.

– Juomapakkausten kierrätys Suomessa on jo nyt maailman huippuluokkaa. Tehokas kierrätys on positiivisten ympäristövaikutusten ohessa hyvin tärkeä osa muun muassa juomia tuottavien yritysten strategista maineenhallintaa. Kierrätyksen tehokas toteutus on erottamaton osa juomatuotteen kiertokulkua, Tommi Vihavainen vahvistaa.

Tiivistä yhteistyötä joka rintamalla

Suomessa on juomapakkausten osalta käytössä panttiin perustuva palautusjärjestelmä. Pantillisuus on ihmisten kierrätystietoisuuden ohessa yksi merkittävä tekijä juomapakkausten onnistuneessa kierrätyksessä.

Kierrätystä hallinnoivan Palpan oma toiminta on hyvin tehokasta ja modernia: Palpa on 13 henkilön hallinnointiorganisaatio ja toiminta pohjautuu palvelujen ostoon yhteistyökumppaneilta. Pitkäaikaisena kumppanina MPY huolehtii mm. Palpan työasemista ja tietoliikenneyhteyksistävirtuaalipalvelinympäristöstä, Office 365 -palveluista, lähituesta sekä Service Desk -palveluista.

Kierrätys on tiivistä yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Yksi keskeisimmistä tehokkuuden tekijöistä Palpan toiminnassa ovat Tommi Vihavaisen mukaan tietojärjestelmät ja niiden luotettava toiminta. Juomapakkausten kierrätykseen osallistuu monta toimijaa aina juomapakkausten suunnittelusta ja valmistuksesta alkaen, valmiiden juomien myyntiin, tyhjien pakkausten kuljettamiseen, kierrätykseen ja materiaalin uusiokäyttöön asti. Tietojärjestelmissä liikkuva tieto tulee tietojärjestelmiin suoraan eri toimijoilta toiminnan eri vaiheista.

Pakkausten kierrätys on Suomessa lailla säädeltyä ja sitä valvotaan mm. jätelain sekä juomapakkausten palautusjärjestelmää koskevan asetuksen kautta.

Häiriötöntä ICT-palvelua

Digitaalisessa maailmassa tiedon on liikuttava mutkattomasti ja integroidusti eri toimijoiden kesken, jotta juomapakkausten kiertokulku sujuu. Tämä tarkoittaa, että ICT-ympäristön on oltava käytettävyydeltään hyvin korkeatasoinen ja häiriötön.

– Teemme jatkuvaa kehitys- ja tehostamistyötä hallinnoimiemme järjestelmien toiminnassa yhdessä juomateollisuuden, maahantuojien, kaupan ja muun kumppaniverkoston kanssa. Tietojärjestelmäratkaisujen ja niiden toimittajien rooli on Palpan toiminnassa erittäin keskeinen. Erilaisia digitaalisia ja muita teknisiä ratkaisuja tuodaan mukaan toimintaan, kun ne ovat toimintaa tehostavia ja tarkoituksenmukaisia.

– MPY:n kautta saamme toimintaamme tarvitsemaamme ICT-osaamista, jolloin oma organisaatiomme voi keskittyä päätyöhönsä eli juomapakkausten palautusjärjestelmien ylläpitoon ja kehittämiseen. Palpan henkilöstö tukeutuu työasemateknologiassa sekä sovellusten ja palvelinten hallinnassa kumppanuuteen MPY:n kanssa, Vihavainen korostaa.