Kansainvälistyvä Keypro vahvisti ICT-palvelujaan MPY:n avulla

5.8.2022

Verkkotiedon hallintaan erikoistunut kotimainen palvelu- ja sovellusosaaja Keypro Oy ulkoisti palvelin-, kapasiteetti- ja yritysverkkopalvelunsa tietotekniikkaan ja tietohallintopalveluihin keskittyneelle MPY:lle.

ICT-sopimus sisältää korkean käytettävyyden tietoturvalliset konesalipalvelut globaalisti palveluja tuottavalle ohjelmistotalolle. Lisäksi MPY hankkii johtoselvitys- ja kaapelinnäyttöpalvelunsa sekä verkkotietojärjestelmän Keyprolta verkkoliiketoimintansa tarpeisiin Etelä-Savossa.

Keypro Oy on verkkotietojärjestelmiin ja niihin liittyviin palveluihin kuten kartoitukseen, suunnitteluun ja verkkotietoaineiston ylläpitopalveluihin erikoistunut paikkatietoalan asiantuntija, jonka asiakkaita ovat vesi-, lämpö-, sähkö-, valo-, kaasu- ja televerkkoyhtiöt. Yhtiöllä on yli 80 työntekijää Joensuussa ja Vantaalla. Keypron strategisena tavoitteena on kasvattaa kansainvälistä liikevaihtoaan nopeasti suhteessa kokonaisliikevaihtoon vuoteen 2020 mennessä. Suomen rajojen ulkopuolella yhtiöllä on asiakkaita Euroopassa, Lähi-Idässä, Etelä-Amerikassa ja Aasiassa.

Keypron toimitusjohtajan Toni Pailan mukaan turvallisen sovellusalustan ja korkean käytettävyyden merkitys yhtiön liiketoiminnalle on hyvin kriittinen ja sen avulla vahvistetaan kansainvälistä kasvua. Yhtiö tuottaa verkkotietojärjestelmät SaaS-palveluna (Software as a Service).

– Kilpailu paikkatietomarkkinoilla on tiukkaa ja tarvitsemme vahvan osaamisen lisäksi nopeasti skaalautuvan ja turvallisen palvelualustan, joka on asiakkaidemme käytössä 24/7. Erikoistuminen toimialalla on tärkeää ja yhtiöt ovat hyviä yhä kapeammalla sektorilla. Meidän erikoisosaamistamme ovat paikkatieto ja siihen liittyvät palvelut. Haluamme keskittyä omaan ydinosaamiseemme sekä kasvun rakentamiseen ja jättää IT-sovellusalustaan liittyvät tehtävät luotettavalle kumppanille, Paila kertoo sopimuksen taustoista.

MPY:n ICT-palvelut täyttivät Keypron korkeat vaatimukset kotimaisuudesta, turvallisuudesta ja skaalautuvuudesta, sillä MPY:lle on myönnetty tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän ISO 27001 -sertifikaatti ja tilat on auditoitu Viestintäviraston Katakri V3 4-tason turvaluokitustasolla. Sertifioinnin ja turvaluokituksen myötä koko konesaliliiketoiminta sekä kaikki siihen liittyvät johtamis-, tuki- ja ylläpitoprosessit että fyysisten konesalitilojen turvallisuus ovat huipputasolla.

Lisäksi Keypron hankkimiin palveluihin kuuluu myös tietoverkon tietoturva, joka tarjoaa nykyaikaisimmat palomuuripalvelut yritysverkon lisäpalveluna ja tämä osaltaan täydentää yritysverkon vahvaa tietoturvaa.

MPY:n verkkoliiketoiminnan käyttöön Keypron palvelut

Kumppanuus vahvistui myös vastaostolla, sillä MPY hankkii johtoselvitys- ja kaapelinnäyttöpalvelunsa sekä verkkotietojärjestelmänsä Keyprolta verkkoliiketoimintansa tarpeisiin Etelä-Savossa. Kaupan myötä MPY siirtyy Keypron tuottaman Kaivulupa.fi -johtoselvityspalvelun piiriin 1.1.2019 alkaen. Samalla MPY ottaa käyttöön Suomessa laajimmin käytetyn KeyCom -televerkkojen verkkotietojärjestelmän. MPY:n toimitusjohtaja Pekka Mettälä on hyvin tyytyväinen yhtiöiden välisestä vahvasta yhteistyöstä.

– Tässä voidaan puhua aidosta kumppanuudesta, jossa pystymme hyödyntämään toistemme erikoisosaamista kasvun vahvistamiseen. On hienoa, että kotimainen osaaminen ja yhteistyö siivittää eteenpäinmenoa molemmin puolin, Pekka Mettälä toteaa.

Keypro Oy on verkkotietojärjestelmiin ja niihin liittyviin palveluihin kuten kartoitukseen, suunnitteluun ja verkkotietoaineiston ylläpitopalveluihin erikoistunut paikkatietoalan palveluyritys, jolla on yli 80 asiantuntijaa Joensuussa ja Vantaalla. Yhtiö palvelee maanalaisten ja -päällisten verkkojen omistajia, urakoitsijoita, suunnittelijoita ja ylläpitäjiä kattaen tietoliikenneverkot, vesihuoltoverkot, sähkön jakelun, katuvalaistuksen, kaukolämmön ja maakaasun. Kansainvälisesti ammattipalveluja sekä verkkotietoratkaisuja toimitetaan useisiin maihin: partneriverkosto kattaa yli 10 maata.