MPY on Enervalle enemmän kuin kumppani

4.8.2022

Enervan ICT-kumppanin valinnassa painoivat aiemmat hyvät kokemukset MPY:stä, vankka ammattitaito ja kattava valikoima palveluita. Vahva paikallisuus toi kokonaisuuteen positiivisen lisänsä, mutta ratkaisevinta oli asiakaslähtöisyys. Enervalla toivottiin, että esimerkiksi ongelmatilanteissa saadaan apua oikealta ihmiseltä, tarvittaessa paikan päällä.

– Suurin osa ICT-ongelmista hoidetaan etäyhteyksien avulla, mutta on mukava tietää, että tuttu MPY:n yhteyshenkilö tulee halutessamme käymään, summaa Enervan Oy:n toimitusjohtaja Petri Pelli

Enervan juuret ovat kolmessa erillisessä sähkönjakeluverkkoyhtiössä, jotka päättivät yhdistää voimavaransa. Osa perustajayrityksistä oli jo MPY:n asiakkaita, joten oli luontevaa solmia uusi yhteistyösopimus hyväksi havaitun kumppanin kanssa.

Pellin mukaan yhteistyö on vastannut odotuksia ja sujunut mutkattomasti. Päivittäinen arki on joustavaa molemminpuolista oppimista, ja sopimuksen sisältöä päivitetään sopimuskauden aikana muuttuviin tarpeisiin.

– Meillä on ketterät välit MPY:n kanssa. Mietimme meidän tarpeisiimme parhaiten lisäarvoa tuottavat palvelut yhteisvoimin, iloitsee Pelli.

ICT-kumppania valitessa toivottujen kriteerien lista on usein kattava. Yksi näistä on palvelutarjonnan kokonaisvaltaisuus. Se nähtiin merkittävänä etuna päätöstä tehtäessä myös Enervalla, sillä ICT on heidän toimintansa kannalta erityisen kriittinen alue. Tarve oli löytää asiantunteva kumppani, joka ottaa ICT:stä kokonaisvastuun: hankkii asiakastarpeen mukaiset kumppanit ja toimittajat osaksi infrastruktuuria, punoo lukuisat liikkuvat osat eheäksi kokonaisuudeksi ja kehittää toimintaa aktiivisesti. Tähän tarpeeseen ratkaisuna toimii MPY:n Sisäistyspalvelu. Pelli on tyytyväinen MPY:hyn kokonaisvaltaisena ICT-kumppanina.

Arvot toimintaa ohjaamassa

Paikallisuus on asia, joka nousee MPY:n ja Enervan yhteistyössä korkealle. Tärkeää on myös, että MPY:n arvot – läpinäkyvyys, välittäminen ja asiakaskeskeisyys – näkyvät ja toteutuvat päivittäisessä arjessa. Luottamusta on lisännyt se, että MPY on uskaltanut rehellisesti ottaa kantaa Enervalta tulleisiin kehitysehdotuksiin, kun näkemys palvelun toimivuudesta tai kustannusten järkevyydestä on ollut eriävä. Hötkyily ja lyhyellä syklillä tiedotettavat hinnankorotukset eivät kuulu työarkeen, vaan yhteistyö on pitkäjänteistä ja katse on kohti horisonttia. Välittäminen on selvästi läsnä.

Yhteistyön voimaa

Myyjä ansaitsee leipänsä myymällä, mutta MPY:n myyjät saavat erityismaininnan siitä, että he miettivät asiaa aina kokonaisuuden kannalta. Kun kokonaisvaltaisuus ja asiakaskeskeisyys ovat tärkeimmät yhteistyötä ohjaavat tekijät, onnistuminen on väistämätöntä. Kun asiakas ja kumppani käyvät aktiivista vuoropuhelua, uudistuksia ja kehityskohteita pulpahtelee pintaan kuin itsestään. MPY:n ja Enervan välisessä yhteistyössä on todellakin voimaa!

Aktiivinen vuoropuhelu auttaa parantamaan tekemisen yksityiskohtia ja sen myötä kokonaisuuden laatua. Yhteistyön aikana on tullut vastaan yksittäisiä tilanteita, jolloin Enerva on huomannut eroavaisuuksia työkoneiden versioissa ja nostanut asian esiin.

– Ketterästi edetessä tällaista saattaa sattua. Tärkeintä on, että palautteemme otetaan hyvin vastaan ja tilanteisiin reagoidaan nopeasti, summaa Pelli.

Lisäarvoa pitkäjänteisestä kumppanuudesta

Tämän hetken tilanteeseen ollaan Enervalla tyytyväisiä ja palveluportfolio on varsin kattava. Odotukset yhteistyön jatkosta ovat korkealla. MPY:n asiakastuntemus on parantunut vuosi vuodelta, ja yhteistyö tuottaa jo sellaista lisäarvoa, joka tulee vain pitkäjänteisen kumppanuuden kautta.

MPY:n tietoturvan ja kyberturvan palvelut ovat ensiluokkaiset ja niiden kehittämisen eteen tehdään paljon töitä. Luonnollisesti asiakas voi luottaa MPY:n kouluttautuvan ja pysyvän tässäkin asiassa ajan hermolla. Tulevaisuus näyttää, mitä MPY:n Älykäs Automaatio ja ohjelmistorobotiikan uusi aluevaltaus tuo tullessaan. Pääasia on, että yhteistyö on kahdensuuntaista, molemminpuolisen ymmärryksen syventämistä.

Vaikuttaisi siltä, että MPY on Enervalle sanojensa mukaisesti enemmän kuin kumppani.

– Säännölliset asiakaskokoukset ja välitön vuoropuhelu takaavat sen, että yhteistyö toimii. Pystymme ilmoittamaan myös huolista ja murheista avoimesti – sellaista vuorovaikutuksen pitääkin olla. Pidämme yhteyttä viikkotasolla, ja aika ajoin joku asiantuntijoistamme taitaa olla yhteydessä MPY:n asiantuntijaan päivittäin, naurahtaa Pelli.

Oletko sinäkin luomassa uutta IT-infrastruktuuria tai kaipaisit kumppania, joka sisäistäisi sinun liiketoimintasi tarpeet? 

Ota meihin yhteyttä, niin me autamme sinua mielellämme kehittämään sinunkin yrityksesi tietohallinnosta liiketoimintalähtöisen!

Enerva Oy on huhtikuussa 2019 perustettu palveluyhtiö, joka tarjoaa verkkoliiketoimintaa harjoittaville toimijoille uudenlaisen ratkaisun infraverkkojen valvontaan sekä käyttö- ja kunnossapitoon. Uudella palvelukonseptilla ja yhteistyöllä saavutetaan suuremman yksikön tuoma tehokkuus ja mahdollistetaan vahva tuotekehitys tulevaisuuden tarpeisiin.